Missie, visie en kernwaarden

Onze missie is een bijdrage leveren aan duurzame bedrijfsvoering in de zorg, zodat zorginstellingen grip hebben en houden op hun organisatie in het bewegende speelveld.

Zorginstellingen hebben te maken met een grote vraag van externe partijen om onder andere de kwaliteit van de zorg en de rechtmatigheid van de zorgdeclaraties zichtbaar te maken. Meer transparantie en meer inzicht in de kosten voor de ziekenhuiszorg zal uiteindelijk bijdragen aan betere kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg.

Onze visie is dat zorginstellingen, die vanuit een intrinsieke motivatie de processen op orde willen krijgen, een sterkere positie innemen en beter in staat zijn risicobewust keuzes te maken, dan wanneer zij vanuit een externe aansturing handelen. Inzicht in de interne beheersing van de organisatie biedt kansen om processen te optimaliseren, beoogde doelstellingen te behalen en mogelijk leidt het tot groei in de toekomst.

Onze kernwaarden zijn Betrouwbaar, Excellent en Open minded

[ BETROUWBAAR ]

Wij werken als een hecht team samen, houden elkaar scherp en spreken met één stem. Wij zijn eerlijk, open en toegankelijk.

[ EXCELLENT ]

Excellent betekent voor ons dat we vanuit intrinsieke motivatie te werk gaan, kwaliteitsgericht zijn en alles eruit willen halen wat erin zit, zodat de organisatie een goede basis heeft om ook in de toekomst in control te zijn. Wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is.

[ OPEN MINDED ]

We volgen en hanteren de nieuwste ontwikkelingen. We staan open voor ideeën van anderen en voor samenwerking met hen. Nieuwe inzichten, perspectieven en oplossingen halen we zo nodig van buiten. We inspireren en brengen nieuwe verbindingen tot stand.