Business Partners in de zorg

RC Consulting is het organisatieadviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg, opgericht door Claudia Mathijssen en Renate Kamoen.

De steeds veranderende zorgsector legt de lat hoog op het gebied van bedrijfsvoering binnen zorginstellingen. Wij bieden diverse producten aan ter versteviging van uw bedrijfsvoering, waarbij ons uitgangspunt is samen te zorgen voor een blijvend gezonde organisatie.

Wij staan voor de overtuiging dat structurele veranderingen in organisaties worden gedragen van binnenuit, daarom staan wij midden in het veld, midden in uw organisatie en sluiten wij aan op uw bedrijfscultuur. Vanuit die positie zetten we onze kennis op auditgebied en binnen de zorgsector in, om samen met uw medewerkers de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo zorgen wij ervoor dat het resultaat duurzaam is, ook als wij weer weg zijn.


 
 
Referenties
[ jörgen marrée | manager middelen | schakelring ]

‘Claudia en Renate hebben onderzoek gedaan naar een intern beheersingsvraagstuk en hebben daarnaast een inrichtingsadvies gegeven voor de fusie-organisatie. Knap hoe zij in korte tijd de processen in beeld hebben gebracht, de vinger op meerdere zere plekken hebben gelegd en mij hebben weten te verrassen met hun bevindingen. Waardevolle input en een goed startpunt voor verbetering.’

[ Henri de wit | manager FINANCIËN & control | Tergooi ]

‘In de periode dat Claudia en Renate voor mij werkzaam waren op de afdeling Audit & Advies in het Elisabeth Ziekenhuis, hebben zij de internal auditing op de financiële en administratieve processen van het ziekenhuis naar een hoger niveau gebracht. In het bijzonder hun bijdrage aan de uitbouw van de dossiervorming ten behoeve van de jaarrekening- en interimcontrole, de introductie van Lavastorm als analyse tool, alsmede de operational audits bij de zorgeenheden als startpunt voor verbetering van de interne beheersing, voegden veel waarde toe voor de organisatie.’

[ Erik Obbink | manager Internal audit | menzis ]

‘De afgelopen periode heb ik nauw samengewerkt met Claudia en Renate en beiden leren kennen als vakprofessionals die begrijpen wat er verwacht wordt en zelfstandig aan de slag gaan. De opdrachten konden daardoor op tijd en in lijn met onze kwaliteitsstandaarden worden afgerond.’

[ Errol Landbrug | manager FinanciËn, informatie & control| BovenIJ ]

‘Over RC Consulting – Het Bovenij ziekenhuis wordt vanaf december 2021 ondersteund door RC Consulting op het gebied van horizontaal toezicht (HT). RC Consulting is benaderd en aanbevolen vanuit ons netwerk omdat zij gespecialiseerd zijn in HT.

Terugkijkend over de afgelopen 8 maanden kunnen wij niet anders vaststellen dat onze verwachtingen in zijn geheel zijn waargemaakt. Op basis van deze ervaring hebben wij hun gevraagd ons ook te assisteren bij de voorbereidende HT werkzaamheden van 2022.

Kort samengevat vinden wij RC Consulting een deskundig en zeer ervaren bureau met een no nonsens attitude die ons terug heeft gebracht op het juiste HT pad waarvan wij nog de komende jaren de vruchten zullen plukken.’ 

[ Petra van de voorde | directeur Financien | LUMC ]

‘Claudia en Renate hebben de afgelopen 2,5 jaar op interim basis onze HT audit functie ingevuld. Van net over op HT zijn we inmiddels ervaren. In dat traject hebben Claudia en Renate een belangrijke bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de 2e lijn en het inrichten van een gestructureerd audit dossier. Claudia en Renate waren, hoewel maar gemiddeld een dag per week voor ons werkzaam, feitelijk onderdeel van het HT team. De overdracht naar onze nieuwe vaste HT auditor is door Claudia en Renate ook goed begeleid.’

Diensten

[ Uw zorgen  Waarom worden de managementdoelen niet behaald? Waarom werpen procesaanpassingen hun vruchten niet af? Waarom werkt iedereen onder hoge druk en zijn de resultaten beperkt? Ik denk dat mijn proces goed is ingericht, maar is dit ook zo? Hoe kan ik deze wijziging in de wet- en regelgeving over het hoofd hebben gezien? Hoe zorg ik ervoor dat de communicatie vanuit mijn organisatie naar ketenpartijen goed onderbouwd is en aansluit op de vraag? Hoe kan ik meegaan met nieuwe ontwikkelingen waarvoor specifieke kennis nodig is, terwijl ik intern de capaciteit niet heb? Hoe zorgen we ervoor dat we ook naar de toekomst toe verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers het gedachtegoed van control in zich opnemen en hiernaar handelen? ]

Wij bieden consulting- en interimdiensten op het vlak van bedrijfsvoering in de zorg.

 

Over ons

RC Consulting staat voor Renate & Claudia Consulting. Wij dragen allebei ons vak van Internal Auditing een warm hart toe en ook de zorg heeft ons hart gestolen.

Vanuit onze werkervaring binnen de ziekenhuiswereld is ons opgevallen dat er sprake is van grote verschillen in volwassenheid van de bedrijfsvoering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. We hebben beiden dezelfde drive om zorginstellingen krachtiger te maken, tegenover de externe partijen. Wij zouden graag zien dat de zorginstelling eigen regie heeft, in plaats van geleid worden door externe vragen. Dit is de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben en besloten hebben om als ondernemer in deze discipline onze toekomst te vervolgen. Vanuit het ondernemerschap hopen wij met onze expertise meer zorginstellingen te kunnen bereiken.

 

Publicaties

ARTIKEL: [ Vertrouwen, het fundament voor succes ]

Eén van de tien principes van Horizontaal Toezicht Zorg is ‘Gefundeerd vertrouwen’. Wanneer leidt vertrouwen tot succes? Op basis van de recent gepubliceerde artikelen in het Financieel Dagblad over Zorgmagneten en de reeds ontwikkelde theorieën, gaan we in dit artikel dieper in op de toepassing en effecten van ‘vertrouwen’. Werpt het nieuw licht op Horizontaal Toezicht Zorg?

ARTIKEL: [ De zorg(financial) klaar voor de toekomst: ? of ! ]

Het thema van de het Fizi jaarevent 2019 is “Bag to the future” met als doelstelling de deelnemers van kennis en vaardigheden te voorzien om in de komende tijd antwoord te kunnen geven op de veranderende zorgomgeving. Wat moet er in de rugzak zitten of komen van de zorgfinancial van de toekomst?

ARTIKEL: [ HORIZONTAAL TOEZICHT GEEFT RUIMTE VOOR DOELMATIGERE ZORG – de praktijk in het BovenIJ Ziekenhuis ]

Het eerste jaar dat BovenIJ ziekenhuis en Zilveren Kruis met horizontaal toezicht hebben gewerkt, is met succes afgesloten. Omdat er minder fout gaat en er minder tijd verloren gaat aan administratieve rompslomp, komt er meer ruimte voor echte verbeteringen in de zorg.