De drijvende kracht achter RC Consulting

[ drs. Claudia Mathijssen RA ] 

Met mijn kennis op het gebied van auditing en risicomanagement in combinatie met mijn creatieve geest, help ik zorginstellingen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Ik kijk hierbij naar het grotere geheel. Door het sparren met anderen en het voeren van levendige discussies over alle ideeën die ik heb, komen er mooie oplossingen naar boven. Daarbij word ik enthousiast van nieuwe ideeën van anderen, geniet ik ervan om samen met anderen te werken en ben ik goed in het bieden van ondersteuning.

In mijn werk vind ik het nakomen van afspraken belangrijk, een tijdige bijsturing vanuit mijn kant zorgt ervoor dat een project tijdig en goed afgerond wordt. Ik durf hierbij af te gaan op mijn intuïtie en op basis daarvan beslissingen te nemen. Mocht een project anders lopen dan verwacht, dan komt mijn vindingrijkheid ook goed van pas en bedenk ik snel nieuwe of betere manieren om het doel alsnog te bereiken.

Rode draad in mijn functies als intern auditor is steeds geweest het maken van de omslag van verantwoordingsgericht auditen naar procesgericht auditen, waarbij een risicogerichte aanpak gekozen wordt. Meerdere keren heb ik leidinggegeven aan deze inhoudelijke transformatie en daarbij een team geënthousiasmeerd.

LinkedIn Claudia

[ Renate Kamoen MSc ]

Met mijn werkervaring binnen de zorgwereld en mijn kennis op het gebied van auditing, wil ik zorginstellingen helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Met mijn objectieve en kritische blik weet ik complexe vraagstukken te doorgronden en kan ik doordringen tot de kern van het probleem. Ik benader hierbij de problematiek vanuit het grotere geheel (topdown).

Ik vind het leuk en belangrijk om te sparren met anderen, zodat kennis over en weer wordt gedeeld en we samen de meest geschikte route kunnen uitdenken. Onder tijdsdruk kan ik snel knopen doorhakken in het belang van het hogere doel dat we nastreven. Ik speel flexibel in op veranderingen of nieuwe ideeën en stel daarbij kritische vragen wat de haalbaarheid en de uitvoering ten goede komt. Met mijn heldere redeneringen en uitleg neem ik teamleden mee in het project, zodat we gezamenlijk het doel bereiken.

LinkedIn Renate